10473049_1474001559506384_509102675761469294_o.jpg

Tweede Kamer wil ook onderzoek naar lagere Gerrit Krolbrug

In december heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om toch ook onderzoek te doen naar een lagere Gerrit Krolbrug. Het wachten nu is op de reactie van de minister of en zo ja hoe zij deze motie wil uitvoeren. Namens het Gerrit Krolbrug comité kregen de bewonersorganisaties de volgende update. 
“Zoals jullie hebben meegekregen heeft de 2e Kamer vorig jaar in december de motie Cem Lacin, tav het opnemen van de bewonersvariant in de planuitwerking Vervanging GKB, met 112 stemmen vóór aangenomen.Een mooi succes wat we met zijn allen hebben bereikt. Daar willen we nogmaals alle betrokkenen, actievoerders, meedenkers en -doeners hartelijk voor bedanken. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.

Maar we zijn er nog niet! De minister moet nog aangeven of en hoe ze deze motie wilt gaan uitvoeren. Met recentelijk enkele andere nationale I&W projecten in het achterhoofd,  houden we met alles rekening.  Daarom hebben wij niet stilgezeten en hebben we contact gelegd met de gemeente en de leden van de stuurgroep Groningse bruggen. In de bijgevoegde brief, die we ook aan de gemeenteraadsleden hebben toegestuurd, hebben wij ons voorstel voor de verdere aanpak en vervolg verwoord. Morgen zullen we deze brief met de verantwoordelijke ambtenaren gaan (voor)bespreken.

Ik [Chris van Malkenhorst, voorzitter bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh] heb zelf vorige week, voordat de brief is verstuurd, een gesprek met de wethouder P. Broeksma gehad. Dit was een constructief en goed inhoudelijk gesprek. De gemeente wilt er alles aan doen om ons mee te laten tekenen en mee te laten rekenen. Uiteraard zullen we dat ook met het project gaan bespreken. Voor nu gaan we voor 100% participatie, betrokkenheid  en inbreng. En natuurlijk voor die comfortabele en veilige GKB! . Tijdens het gesprek met de wethouder hebben we nog gesproken hoe we het aantal varianten voor een zo laag mogelijke en breed mogelijke brug met gescheiden rijbanen (voor de verkeersveiligheid), ivm tijd en geld, zouden kunnen beperken. We zouden dit d.m.v. een gezamenlijk (het project, de gemeente, de provincie het GKB comité met de belanghebbenden)  inventariserend overleg over de nieuwe uitgangspunten en afweegkader richting en sturing aan kunnen geven. Tijdens de komende besprekingen brengen wij dit in en zullen we het verder uitdiepen.” 

Facebook timeline