10473049_1474001559506384_509102675761469294_o.jpg

GERRIT KROLBRUG: NAAR EEN DUURZAME TIJDELIJKE FIETSBRUG

Al veel te lang zijn van de Gerrit Krolbrug alleen de fietsbruggen (feitelijk loopbruggen) te
gebruiken. Dat hindert alle gebruikers en verhindert zelfs de oversteek voor mindervalide fietsers,
rolstoelgebruikers en bijvoorbeeld bakfietsrijders.

Om die onacceptabele situatie te verbeteren was tot voor kort de focus gericht op het aanbrengen
van hellingbanen gekoppeld aan één van de fietsbruggen.

Nu weten we dat deze hellingbanen hooguit een korte periode functioneel kunnen zijn, omdat ze
voor langere tijd de nieuwbouw van de Gerrit Krolbrug in de weg gaan zitten.

Daarom is besloten een duurzame oplossing te onderzoeken. Het bestuurlijk commitment daarvoor
strekt zich ook uit tot participatie in dat project van het Platform Gerrit Krolbrug. Bewoners en
andere bruggebruikers worden zo direct betrokken.

Lees meer

Online vergadering in april 2021 over de GERRIT KROLBRUG

Er waren 9 van de 12 uitgenodigde bewonersorganisaties vertegenwoordigd op de online bijeenkomst op 19 april 2021. Tijdens het overleg werden veel kritische vragen gesteld.

De vragen werden of meteen beantwoord of een en ander wordt nog uitgezocht en dan krijgen we het antwoord later. Het Gerrit Krolbrug-comité wordt binnenkort betrokken bij nader overleg over de schetsen van de bewonersvariant. De tekeningen die kortgeleden aan de gemeenteraad gepresenteerd zijn waren dus nog niet compleet, de Bewonersvariant was nog niet uitgewerkt, maar dat was ook zo afgesproken. Met het GerritKrolBurg Comité wordt dus nog verder overlegd om de Bewonersvariant — een brug op de huidige hoogte, 16 meter breed, fietsers van autoverkeer gescheiden, met één loopbrug — beter uit te werken. Want dan is het pas mogelijk om een keuze te maken tussen de varianten.

Lees meer

Minister wil geen lage Gerrit Krolbrug

Al diverse keren zijn de ontwikkelingen rondom de Gerrit Krolbrug onder de aandacht gebracht. De Minister houdt vast aan de doorvaarthoogten uit de Richtlijn Vaarwegen. Zij weigert daarom de bewonersvariant verder te laten uitwerken. Dit leidt tot teleurstelling over Gerrit Krolbrug bij bewonersorganisaties, scholen, ondernemers Ulgersmaweg en Fietsersbond, maar ze blijven streven voor veilige en lage brug.

GerritKrolbrugRJWenting

 
Aan de inzet van het GKB-comité (de bewonersorganisaties rondom de Gerrit Krolbrug) heeft het beslist niet gelegen.

Lees meer

De Gerrit Krolbrug -  Een feuilleton

Sinds de aanvaring van de brug op 15 mei is er nog niet veel duidelijk over het al dan niet herstellen van de huidige brug. Een onderzoek zou twee weken duren, maar het is nu nog niet klaar. In de tussentijd gaat het overleg over de nieuwe brug gewoon door.

Onderzoek duurt langer

Een onderzoek moet antwoord geven of de brug nog gerepareerd kan worden. 'Het zit in de afrondende fase, maar het kost tijd om gedegen onderzoek te doen', zegt een woordvoerder.

Wanneer de uitkomsten van het onderzoek door Rijkswaterstaat bekend worden is niet duidelijk. Rijkswaterstaat zegt daar 'binnenkort' meer over te kunnen melden.

De SP stelde woensdag 8 juni samen met D66 en PvdA in de gemeenteraad vragen over de toekomst van de brug. De partijen willen onder andere weten of bewonersorganisaties betrokken worden bij het nadenken over een keuze tussen de mogelijkheden, mocht reparatie van de brug lange tijd duren of onmogelijk blijken. De wethouder antwoordde dat er eerst de resultaten van het onderzoek moeten worden afgewacht.

Lees meer

3 x inspraak

‘Lewenborg Leeft’ 

Dit staat in de brief met poster die iedereen thuis heeft gehad. Je kunt ideeën aanleveren voor wat je in Lewenborg en/of Drielanden graag zou (laten) realiseren in de wijk. De uiterste datum is 28 mei! Inleveren bij ‘De Oude Bieb’ die verhuisd is naar Anker 14-b, of fotootje van de poster e-mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiliteitsvisie ‘Groningen goed op weg’ 

In een magazine van de gemeente Groningen dat huis aan huis is bezorgd staat een toelichting op de plannen. Voor Lewenborg komt er een 30 kilometer-zone op de Lijzijde in de buurt van het winkelcentrum. Op de rest van de wijkring blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur, de woonstraten blijven 30 kilometer per uur. Inspraak kan tot en met 6 juni. Via gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg vind je een reactieformulier.

Busdienstregeling 2022

Dit staat in de Gezinsbode van 12 mei. Voor Lewenborg houdt de busdienstregeling in dat er vanaf 12 december 2021 geen bussen van lijn 3 (en ook geen andere bussen) meer stoppen op de Grote Markt. Wilt je gebruik maken van de inspraak, dan kan dat tot en met 10 juni per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post naar OV-bureau Groningen Drenthe, Postbus 189, 9400 AD  Assen.

Misschien verwacht je weinig van inspraak, maar je kent vast wel het gezegde ‘niet geschoten is altijd mis’. Binnen het BewonersPlatform Lewenborg is de werkgroep Verkeer actief. De werkgroep Verkeer pleit voor een langere 30 kilometerzone bij de Lijzijde. Bovendien zou de werkgroep ervoor pleiten om van de woonstraten in Lewenborg de maximumsnelheid lager dan 30 kilometer te stellen. Dan geef je pas echt de straat terug aan de bewoners en kunnen kinderen er ook veilig spelen. Ook de bewonersorganisatie Drielanden en de kinderen die de leuke verkeersborden hebben gemaakt pleiten onder hiervoor. op de Stuurboordswal blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur. 

De werkgroep Verkeer vraagt de aandacht voor mensen die moeilijk ter been zijn en voor wie het wellicht toch belangrijk is dat de Grote Markt nog bereikbaar blijft, hetzij met de bus, hetzij met een laagdrempelig alternatief. Zolang er geen alternatief is zou er vanuit elke P+R tenminste eens per uur een ov-verbinding met de Grote Markt moeten zijn.

Wat vind jij? Wil je die ideeën steunen? Of heb je andere opmerkingen? Maak dan gebruik van de inspraak.

Wil je contact met werkgroep Verkeer opnemen over de plannen, stuur dan een appje naar het BewonersPlatform Lewenborg, 06 47 17 17 75.

Gemeente vraagt reacties op Groenplan

De gemeente Groningen heeft een groenplan gemaakt. In dit groenplan is in hoofdlijnen aangegeven hoe er meer, beter en bereikbaar groen moet komen in de Groenplan 3gemeente. Het groenplan is een concept document dat is vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders op 10 maart jl.. Het plan ligt van 11 maart tot en met 24 april ter inzage. Iedereen die wil kan reageren op het groenplan. Tevens kunnen ideeën ingediend worden voor het groener maken van de gemeente.

Normaal gesproken zouden er tijdens de inspraakperiode drie informatiemomenten worden georganiseerd. Door de coronacrisis kan dit helaas niet meer doorgaan. Daarom kan iedereen schriftelijk reageren. Het Groenplan en de mogelijkheid om te reageren kunt u vinden op  https://gemeente.groningen.nl/groenplan