10497012_1474001229506417_6573272854495560824_o.jpg

Enquete over vervoer en mobiliteitsgedrag

Mijn naam is Jan-Philip Marnet. Ik studeer Milieu- en Infrastructuurplanning aan de RUG en schrijf momenteel mijn masterscriptie over mobiliteitsgedrag in Groningen. Ik wil onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de keuze voor een vervoerswijze en of het daadwerkelijke mobiliteitsgedrag überhaupt overeenkomt met de voorspellingen van de wetenschap. De factoren zijn de gebouwde omgeving, de ervaren omgeving en het concept motiliteit, dat meer sociale aspecten omvat. Het doel hiervan is om het mobiliteitsgedrag beter te begrijpen, zodat transport en ruimtelijke planning daadwerkelijk passen bij de betreffende wijken. Als je opmerkingen of vragen hebt, kun je een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hartelijk dank!

Link naar de enquête:  https://app.maptionnaire.com/q/2m2rwn3byy64?lang=nl

GERRIT KROLBRUG: NAAR EEN DUURZAME TIJDELIJKE FIETSBRUG

Al veel te lang zijn van de Gerrit Krolbrug alleen de fietsbruggen (feitelijk loopbruggen) te
gebruiken. Dat hindert alle gebruikers en verhindert zelfs de oversteek voor mindervalide fietsers,
rolstoelgebruikers en bijvoorbeeld bakfietsrijders.

Om die onacceptabele situatie te verbeteren was tot voor kort de focus gericht op het aanbrengen
van hellingbanen gekoppeld aan één van de fietsbruggen.

Nu weten we dat deze hellingbanen hooguit een korte periode functioneel kunnen zijn, omdat ze
voor langere tijd de nieuwbouw van de Gerrit Krolbrug in de weg gaan zitten.

Daarom is besloten een duurzame oplossing te onderzoeken. Het bestuurlijk commitment daarvoor
strekt zich ook uit tot participatie in dat project van het Platform Gerrit Krolbrug. Bewoners en
andere bruggebruikers worden zo direct betrokken.

Lees meer

Online vergadering in april 2021 over de GERRIT KROLBRUG

Er waren 9 van de 12 uitgenodigde bewonersorganisaties vertegenwoordigd op de online bijeenkomst op 19 april 2021. Tijdens het overleg werden veel kritische vragen gesteld.

De vragen werden of meteen beantwoord of een en ander wordt nog uitgezocht en dan krijgen we het antwoord later. Het Gerrit Krolbrug-comité wordt binnenkort betrokken bij nader overleg over de schetsen van de bewonersvariant. De tekeningen die kortgeleden aan de gemeenteraad gepresenteerd zijn waren dus nog niet compleet, de Bewonersvariant was nog niet uitgewerkt, maar dat was ook zo afgesproken. Met het GerritKrolBurg Comité wordt dus nog verder overlegd om de Bewonersvariant — een brug op de huidige hoogte, 16 meter breed, fietsers van autoverkeer gescheiden, met één loopbrug — beter uit te werken. Want dan is het pas mogelijk om een keuze te maken tussen de varianten.

Lees meer

Informatiemarkt 13 februari vanaf 16 uur over oa Gerrit Krolbrug

Op 13 februari vindt er in het Floreshuis een informatiemarkt plaats over een aantal projecten in de Korrewegwijk. Op de informatiemarkt is aandacht voor de stand van zaken van de nieuwe inrichting van de Korreweg als fietsstraat, de plannen voor de herinrichting van het Floresplein, voor de nieuwe Gerrit Krolbrug en wat de komende tijd voor het project Oosterhamrikzone gebeurt. U kunt hier in gesprek gaan met de vakinhoudelijke ambtenaren en uw mening geven over de verschillende projecten. De informatiemarkt is op dinsdag 13 februari 2024, van 16.00 uur - 20.30 uur in Het Floreshuis, Floresplein 19 in Groningen. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past.

Van Inge Linthout nog het volgende bericht over de Gerrit Krolbrug:

De Gerrit Krolbrug is voor Lewenborg niet naast de deur. Toch is het voor velen een brug waarlangs men naar centrum of werk gaat. Ik zit nog steeds namens Lewenborg en Drielanden in het platform GKB, denk mee en probeer de opmerkingen van andere organisaties te ondersteunen. De 13de februari is dus een gecombineerde informatiemarkt. Voor de definitieve brug: de vergunningen zijn aangevraagd. We hebben niet echt fouten kunnen ontdekken, maar extra’s die voor meer comfort hadden kunnen zorgen, daar komt niets van in helaas. Maar het is zinloos om daartegen bezwaar of beroep in te stellen, want zolang Rijkswaterstaat met richtlijnen en regels rekening houdt moet de gemeente de vergunning wel verlenen. De stijgingspercentages zijn dus goed toegepast, maar het houdt niet echt over. We hadden gepleit voor een iets minder steile helling van de straat en op de toekomstige fiets-/loopbrug. Maar die suggesties zijn helaas niet overgenomen. 

Wat nog wel een dingetje wordt: Als de definitieve brug in eenmaal aanbouw is moet de nu net gebouwde tijdelijke brug al weer het veld ruimen. Wij willen dan een nieuwe tijdelijke verbinding die gebruik maakt van de busbaan. Dat verzoek ligt nog op het bordje van de toekomstige minister, het is de vraag of die daar geld voor over heeft.

 Fietsstraat Korreweg

Gaat er nu toch van komen. Of het veilig genoeg zal zijn? Zullen automobilisten zich werkelijk als nette gasten op de fietsstraat gedragen, of blijven het haastige lieden die niet achter de fietsers willen blijven rijden en riskante inhaalmanoeuvres maken. De toekomst zal het uitwijzen. 

De Gerrit Krolbrug -  Een feuilleton

Sinds de aanvaring van de brug op 15 mei is er nog niet veel duidelijk over het al dan niet herstellen van de huidige brug. Een onderzoek zou twee weken duren, maar het is nu nog niet klaar. In de tussentijd gaat het overleg over de nieuwe brug gewoon door.

Onderzoek duurt langer

Een onderzoek moet antwoord geven of de brug nog gerepareerd kan worden. 'Het zit in de afrondende fase, maar het kost tijd om gedegen onderzoek te doen', zegt een woordvoerder.

Wanneer de uitkomsten van het onderzoek door Rijkswaterstaat bekend worden is niet duidelijk. Rijkswaterstaat zegt daar 'binnenkort' meer over te kunnen melden.

De SP stelde woensdag 8 juni samen met D66 en PvdA in de gemeenteraad vragen over de toekomst van de brug. De partijen willen onder andere weten of bewonersorganisaties betrokken worden bij het nadenken over een keuze tussen de mogelijkheden, mocht reparatie van de brug lange tijd duren of onmogelijk blijken. De wethouder antwoordde dat er eerst de resultaten van het onderzoek moeten worden afgewacht.

Lees meer

3 x inspraak

‘Lewenborg Leeft’ 

Dit staat in de brief met poster die iedereen thuis heeft gehad. Je kunt ideeën aanleveren voor wat je in Lewenborg en/of Drielanden graag zou (laten) realiseren in de wijk. De uiterste datum is 28 mei! Inleveren bij ‘De Oude Bieb’ die verhuisd is naar Anker 14-b, of fotootje van de poster e-mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiliteitsvisie ‘Groningen goed op weg’ 

In een magazine van de gemeente Groningen dat huis aan huis is bezorgd staat een toelichting op de plannen. Voor Lewenborg komt er een 30 kilometer-zone op de Lijzijde in de buurt van het winkelcentrum. Op de rest van de wijkring blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur, de woonstraten blijven 30 kilometer per uur. Inspraak kan tot en met 6 juni. Via gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg vind je een reactieformulier.

Busdienstregeling 2022

Dit staat in de Gezinsbode van 12 mei. Voor Lewenborg houdt de busdienstregeling in dat er vanaf 12 december 2021 geen bussen van lijn 3 (en ook geen andere bussen) meer stoppen op de Grote Markt. Wilt je gebruik maken van de inspraak, dan kan dat tot en met 10 juni per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post naar OV-bureau Groningen Drenthe, Postbus 189, 9400 AD  Assen.

Misschien verwacht je weinig van inspraak, maar je kent vast wel het gezegde ‘niet geschoten is altijd mis’. Binnen het BewonersPlatform Lewenborg is de werkgroep Verkeer actief. De werkgroep Verkeer pleit voor een langere 30 kilometerzone bij de Lijzijde. Bovendien zou de werkgroep ervoor pleiten om van de woonstraten in Lewenborg de maximumsnelheid lager dan 30 kilometer te stellen. Dan geef je pas echt de straat terug aan de bewoners en kunnen kinderen er ook veilig spelen. Ook de bewonersorganisatie Drielanden en de kinderen die de leuke verkeersborden hebben gemaakt pleiten onder hiervoor. op de Stuurboordswal blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur. 

De werkgroep Verkeer vraagt de aandacht voor mensen die moeilijk ter been zijn en voor wie het wellicht toch belangrijk is dat de Grote Markt nog bereikbaar blijft, hetzij met de bus, hetzij met een laagdrempelig alternatief. Zolang er geen alternatief is zou er vanuit elke P+R tenminste eens per uur een ov-verbinding met de Grote Markt moeten zijn.

Wat vind jij? Wil je die ideeën steunen? Of heb je andere opmerkingen? Maak dan gebruik van de inspraak.

Wil je contact met werkgroep Verkeer opnemen over de plannen, stuur dan een appje naar het BewonersPlatform Lewenborg, 06 47 17 17 75.