887305_1474001952839678_3962649932531877683_o.jpg

De Gerrit Krolbrug -  Een feuilleton

Sinds de aanvaring van de brug op 15 mei is er nog niet veel duidelijk over het al dan niet herstellen van de huidige brug. Een onderzoek zou twee weken duren, maar het is nu nog niet klaar. In de tussentijd gaat het overleg over de nieuwe brug gewoon door.

Onderzoek duurt langer

Een onderzoek moet antwoord geven of de brug nog gerepareerd kan worden. 'Het zit in de afrondende fase, maar het kost tijd om gedegen onderzoek te doen', zegt een woordvoerder.

Wanneer de uitkomsten van het onderzoek door Rijkswaterstaat bekend worden is niet duidelijk. Rijkswaterstaat zegt daar 'binnenkort' meer over te kunnen melden.

De SP stelde woensdag 8 juni samen met D66 en PvdA in de gemeenteraad vragen over de toekomst van de brug. De partijen willen onder andere weten of bewonersorganisaties betrokken worden bij het nadenken over een keuze tussen de mogelijkheden, mocht reparatie van de brug lange tijd duren of onmogelijk blijken. De wethouder antwoordde dat er eerst de resultaten van het onderzoek moeten worden afgewacht.

In de tussentijd 

Hoe de nieuwe brug eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Het Gerrit Krolbrug comité is op dit moment nog druk in gesprek met de projectorganisatie over de uitwerking van de bewonersvariant, een lage beweegbare brug op de huidige hoogte. Uit de tot op heden gevoerde overleggen en de daarin verstrekte informatie blijkt dat een brede brug met gescheiden fiets- en autoverkeer niet de meest passende oplossing is. Dit wordt versterkt door de uitgangspunten van de concept-Mobiliteitsvisie van de gemeente Groningen, die enige weken terug ter visie is gegaan. In deze Mobiliteitsvisie wordt vooral ingezet op autoverkeer binnen de Ring naar 30 km/uur en op het stimuleren van het gebruik van fiets en lopen. Het ombouwen van de Korreweg naar een fietsstraat (auto te gast) is een van de speerpunten waar de bewoners van onze wijken mee te maken krijgen. Het ligt voor de hand om ook de brug als fietsstraat in te richten. We hopen dat er voor de zomer een dergelijke en verkeersveilige uitwerking ligt van de bewonersvariant. Onze inzet blijft onverkort vanzelfsprekend een lage brug, dus een brug op het huidig niveau. De projectorganisatie brengt twee varianten in, een brug op 4,5 meter doorvaarthoogte en een brug op 5,70 meter doorvaarthoogte, beide bruggen als fietsstraat ingericht. Dat de projectorganisatie blijft gaan voor hogere bruggen zorgt nog voor de nodige discussie. Als argument wordt de nautische veiligheid voor de scheepvaart ingebracht. Wij menen over overtuigende argumenten te beschikken dat een lage brug niet nautisch onveiliger is dan een brug op 4,5 meter doorvaarthoogte. Dat onlangs de brug Aduard, en eerder al meermaals de brug bij Dorkwerd, met 4,5 meter doorvaarthoogte, is aangevaren bewijst dit ook weer.

Hoe het besluitvormingstraject over de keuze uit de drie varianten er precies uitziet is nog niet bekend. Ook de rol van de gemeenteraad in dit traject is nog niet concreet. Wel staat vast dat de Stuurgroep in de zomermaanden een besluit wilt nemen welke van de drie varianten ter besluitvorming aan de Minister van I&W zal worden voorgelegd. Zij zal, zoals nu gepland, in november een definitief besluit nemen. Maar dat moet nog worden bevestigd.

Relatie met de Mobiliteitsvisie

Het Gerrit Krolbrug comité heeft ook een inspraakreactie gestuurd op de concept-Mobiliteitsvisie. De Korreweg als fietsstraat kan volgens het GKb-comité alleen veilig, als er veel minder auto’s over de Korreweg gaan rijden. De Mobiliteitsvisie voorziet in een nieuwe brug, deels voor de busbaan maar deels ook voor ander verkeer, om vanuit de Ring bij Kardinge snel naar UMCG-Noord te kunnen rijden. De huidige busbaanbrug is namelijk te laag en moet ook worden vervangen. Maar ook deze plannen - waarbij de busbaan door de Vinkenstraat moet worden geperst - worden niet door iedereen met instemming begroet.

Inge Linthout