10506979_1474002222839651_7708875681699151860_o.jpg

GERRIT KROLBRUG: NAAR EEN DUURZAME TIJDELIJKE FIETSBRUG

Al veel te lang zijn van de Gerrit Krolbrug alleen de fietsbruggen (feitelijk loopbruggen) te
gebruiken. Dat hindert alle gebruikers en verhindert zelfs de oversteek voor mindervalide fietsers,
rolstoelgebruikers en bijvoorbeeld bakfietsrijders.

Om die onacceptabele situatie te verbeteren was tot voor kort de focus gericht op het aanbrengen
van hellingbanen gekoppeld aan één van de fietsbruggen.

Nu weten we dat deze hellingbanen hooguit een korte periode functioneel kunnen zijn, omdat ze
voor langere tijd de nieuwbouw van de Gerrit Krolbrug in de weg gaan zitten.

Daarom is besloten een duurzame oplossing te onderzoeken. Het bestuurlijk commitment daarvoor
strekt zich ook uit tot participatie in dat project van het Platform Gerrit Krolbrug. Bewoners en
andere bruggebruikers worden zo direct betrokken.


Met een duurzame oplossing wordt een bruikbare voorziening beoogd voor de hele duur van het
nieuwbouwproject Gerrit Krolbrug. Met een duurzame oplossing wordt ook voorkomen dat de
bouw van de nieuwe brug wordt gecompliceerd door de eis gelijktijdig met de bouw een
vervangende oeververbinding te realiseren. Dat zou in dat toch al lang lopende traject kostbare tijd
vergen en het zou geld kosten, geld dat nu geïnvesteerd kan worden in de duurzame oplossing.

Duurzaam betekent in dit geval een los van de huidige GKB aan te brengen tijdelijke voorziening
die kan blijven tot de nieuwe brug in gebruik wordt genomen, te situeren zo dicht mogelijk bij de
huidige brug maar op voldoende afstand daarvan om de nieuwbouwwerkzaamheden niet te
hinderen.

Verkenningen van het Platform GKB leiden naar bruggenbouwer Janson Bridging, onder meer
bekend vanwege hun arsenaal aan beschikbare en maakbare bruggen en brugdelen. Onderzoek moet
zich nu allereerst richten op de vraag hoe deze firma daadwerkelijk voor de oversteek nabij de GKB
een bruikbare vaste brug kan leveren en wat daarbij nodig is aan hellingbanen.

Als daarmee de contouren van de gewenste duurzame oplossing zichtbaar worden, is verder
onderzoek nodig: naar de beste locatie, naar de verkeerskundige inpassing en naar de financiële
implicaties. Dat laatste omvat ook de eventuele verplichtingen die al zijn aangegaan.

Tijdig moet worden bezien wat er qua vergunningen nodig is.

Van belang voor het realiseren van de duurzame oplossing is de gezamenlijke inzet van alle partijen
om het project te laten slagen. Groningen verdient het dat een belangrijk deel van stad en ommeland
snel weer op een betere wijze aansluiting vindt.


Platform Gerrit Krolbrug

Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh

Bewonersorganisatie Beijum

Wijkoverleg Korrewegwijk

Bewonersvereniging Drielanden

Bewonersplatform Lewenborg

Fietsersbond afdeling Groningen

Werkgroep Toegankelijk Groningen