10556928_1474002099506330_2227380551481130765_o.jpg

Snoeidagen Drielanden

U bent allen hartelijk welkom bij de jaarlijkse snoeidagen in Waterland,
Zonland en Mooiland.
Drielanden is een wijk met veel bomen en struiken die bijdragen aan het
plezierige woonklimaat.
Een klein deel van het onderhoud aan deze beplanting wordt door de
bewoners zelf gedaan.
Om dit te stimuleren en begeleiden worden deze snoeidagen georganiseerd.
Gereedschap is aanwezig evenals deskundige begeleiding vanuit de
gemeente.

De snoeidagen vallen dit jaar op twee zaterdagochtenden, te weten 5 en
12 november. Het programma is als volgt:10.00 Verzamelen in Waterland (pleintje bij de waterpartij),
koffie + koek staan klaar

Inleiding snoei-uitleg en verstrekken snoeigereedschap

10.15 Snoeien door wijkbewoners op verschillende plekken (mede
afhankelijk van uw behoefte en voorkeur)

12.30 Weer verzamelen op het pleintje, gelegenheid tot het met
elkaar nuttigen van een broodje

Inleveren snoeigereedschap

13.00 Afsluiting snoeidag

We hopen op lekker herfstweer en een grote opkomst!

De bewonersvereniging