10506617_1474000899506450_5082752343279527562_o.jpg

Stand van zaken Gerrit Krolbrug

Stand van zaken rondom de Gerrit Krolbrug

De bewonersorganisaties rondom deze brug - waaronder De Scheepsraad - zijn al jarenlang betrokken bij de voorbereidingen. Het is een moeizaam proces. Er lag in 2016 een ontwerp voor een brug met vrijliggend fietspaden waar de bewonersorganisaties goed konden instemmen. Maar dit ontwerp bleek technisch niet te kunnen, omdat Rijkswaterstaat (RWS) een doorvaarthoogte van 4 meter of liever nog 5,5 meter voor de brug in dichte toestand eiste. Zo’n hogere brede brug paste gewoon niet tussen de bebouwing in de buurt van de brug. De huidige brug heeft een doorvaarthoogte van iets meer dan 2 meter.

RWS wil een aantal varianten voor een smalle brug (7 meter en daarnaast nog aan beide zijden een voetpad) laten berekenen, waarover dus fietsers en auto’s net als nu de ruimte moeten delen en er maximaal 30 km/u mag worden gereden; de hoogte zou dus 4 meter of 5,5 meter moeten worden.

De gemeenteraad heeft op 29 maart jl. een motie vastgesteld, ‘Praten als Brugman’, waarin de voorkeur wordt uitgesproken voor (toch) een lage brug, met vrijliggende fietspaden. In het verlengde van die motie hebben diverse bewonersorganisaties, onder de noemer ‘Gerrit Krolbrug comité’, een variant aangedragen: 

- dezelfde hoogte als de huidige brug

- autoverkeer en fietsers zijn van elkaar gescheiden, fietspad aan één zijde.

- een vaste loopbrug aan één zijde.

De voordelen en argumenten die pleiten voor deze variant en de tekening van deze variant staan in deze brief.  Ook andere bewonersorganisaties - waaronder De Scheepsraad en bewonersvereniging Drielanden - hebben hier inmiddels hun steun aan betuigd. Met de fietsersbond heeft overleg plaatsgevonden, die vindt dit ook een goed idee. Het idee was dus, om de variant van de bewonersorganisaties ook te laten uitwerken en doorrekenen, zodat die goed kan worden vergeleken met de varianten die RWS al had bepaald. Dit idee zou woensdag 26 februari met ambtenaren van RWS besproken worden. RWS heeft besloten om niet naar die bijeenkomst te komen. Intern overleg bij RWS hoe om te gaan met deze ontwikkeling is echter nog wel gaande. Het bureau dat de opdracht gekregen heeft om de varianten voor een hoge brug te onderzoeken is nog maar in het beginstadium, de opdracht kan - als RWS alsnog akkoord gaat - nog wel worden aangepast.

Gedachten over een tijdelijke fietsverbinding langs de huidige busbaan

Het zal nog jaren duren voordat er een nieuwe busbaanbrug komt. De bewonersorganisaties denken dat het goed zou zijn om een zogenaamde ‘steigerbrug’ aan de huidige busbaanbrug te realiseren. Kardinge en de P+R worden daardoor voor fietsers van en naar de binnenstad beter bereikbaar. Dat zou dan ook een goed alternatief zijn voor als de Gerrit Krolbrug wordt vervangen.

Inge Linthout