10498688_1474001879506352_7131509842986464709_o.jpg

Gerrit Krolbrug - Het GKB-Comité gaat strijdbaar verder

Vlak voor de zomervakantie hebben de gezamenlijke bewonersorganisaties gebruik gemaakt van een zogenaamde consultatieronde. Er lag namelijk eindelijk een afweegnotitie - een notitie waarmee allerlei varianten van de nieuwe Gerrit Krolbrug met elkaar vergeleken konden worden - en zowaar eentje waarin ook de bewonersvariant echt een plek had gekregen. Hieronder staat wat er tot november nog mee gedaan wordt…

Op 5 juli kregen de bewonersorganisaties een uitnodiging om op de afweegnotitie en het ontwerpboek inclusief bijlagen te reageren. Er zat - de ambtelijke wereld is er verzot op - een formulier bij. Op dat formulier moest er per opmerking precies worden aangegeven dat dit een reactie was op stuk x, titel y en bladzijde z. en het moest bovendien vóór 26 juli 2021 klaar zijn. Eerst was er nog een vergadering waarbij de bewonersorganisaties online konden reageren, en daar werd afgesproken om de strijd voor een brug met een lage doorvaarthoogte - zoals we die voor de aanvaring hadden - gezamenlijk voort te zetten. Er was veel kritiek op de afweegnotitie en het ingevulde formulier was dan ook 24 bladzijden lang. De Fietsersbond, Toegankelijk Groningen (belangen van gehandicapten), Professorenbuurt en Oosterparkwijk hebben afzonderlijk gereageerd, maar zij zijn ook vóór een lage brug.

 

De voorzitter van het GKB-Comité schreef op 26 juli aan de bewonersorganisaties: “Namens alle leden van het GKB comité willen we jullie nogmaalsbedanken voor de steun, bijdragen en kritische geluiden tot nu toe. Dat alles heeft ervoor gezorgd dat we gemotiveerd deze enorme klus hebben kunnen klaren.

Maar we zijn er nog lang niet. De minister moet nog tijdens de BO-MIRT in november voor de lage 3m variant kiezen. Daar zullen wij ons op blijven richten. Vanuit de media krijgen we alle steun om onze boodschap uit te dragen. Ook vandaag stond er weer een mooi artikel in het DvHN over de onzin van de bochtverruiming. We gaan ons nu voorbereiden op de informatiebijeenkomst met de raad in de 1e week van september. Maar ook zullen wij de komende weken 2e kamerleden en de Groningse wethouders tijdens werkbezoeken informeren en bijpraten. Kortom wij zullen niet stil zitten.”

Planning besluitvorming

Besluit voorkeursvariant Gerrit Krolbrug in stuurgroep Groninger bruggen op 24 augustus 2021 (hierover is nog geen nieuws te melden)

22 september informerende bijeenkomst met gemeenteraad, waarbij ook het GKB-Comité aanwezig zal zijn

- Beeldvormende bijeenkomst met de gemeenteraad 29 september over afweegonderzoek en bijlagen inclusief de voorkeursvariant Gerrit Krolbrug

Vaststellen voorkeursvariant Gerrit Krolbrug door gemeenteraad op 13 oktober 2021

Vaststellen voorkeursvariant Gerrit Krolbrug tussen Minister van Infrastructuur enWaterstaat en regionale bestuurders in BO-MIRT eind november 2021

Minister heeft ontslag genomen.

Cora Van Nieuwenhuizen heeft een nieuwe baan en zij wordt vervangen door haar VVD-partijgenoot Barbara Visser, zij was staatssecretaris van Defensie. Zij zal in november de voorkeursvariant uiteindelijk bepalen, als we tegen die tijd nog geen nieuw kabinet hebben. Hoe dan ook ontstaan hierdoor nieuwe kansen!

Inge Linthout