10506979_1474002222839651_7708875681699151860_o.jpg

Informatie over het lustrumfeest!

Beste buurtgenoten, beste Drielanders,

Wij verheugen ons op de viering van het 25-jarig lustrum van onze mooie wijk. Tegelijk hebben we te maken met Corona. Daarom vragen wij uw aandacht voor onderstaand bericht over hoe wij het feest vieren en hoe u kunt bijdragen aan de veiligheid.

De lustrumcommissie heeft vandaag, vrijdag 25 september, telefonisch overleg gehad met de gemeente. Wij kunnen de feestelijke activiteiten door laten gaan. Pas zondagavond wordt voor Groningen de maatregel van kracht dat niet meer dan 50 mensen in de buitenlucht bijeen mogen zijn. Dit zouden wij niet hebben kunnen handhaven. Nadrukkelijk vragen we u nogmaals om u aan de Corona basisregels te houden wanneer u deelneemt aan een activiteit.

 U blijft thuis wanneer u (milde) klachten heeft;

U houdt en geeft anderen 1,5 meter afstand en helpt elkaar daarbij;

U maakt gebruik van schoonmaakmiddelen bij de ingang;

U volgt de aangegeven looproutes (niet over strobalen heen stappen);

U gebruikt elkaars spullen niet en neemt uw gebruikte spullen en afval mee naar huis;

U volgt aanwijzingen van organisatoren op.

Wij zullen mensen bij de ingang vragen of u geen klachten hebt en buurtgenoten waar nodig zullen aanspreken op hun gedrag. In de foodtruck wordt schoongemaakt. Wij begrijpen het wanneer mensen het niet veilig vinden deel te nemen (of selectief kiezen voor bijvoorbeeld alleen de schattenjacht)! Voor hen die thuis blijven is er ter verzachting van 19.30 – 21.00 een Burendag Upbeatles Online Pubquiz die je ook helemaal alleen of met directe buren op 1,5 m kunt doen. Link naar meer informatie.
Wij hopen op een mooi, ingetogen feest, waarbij we ons gezamenlijk in acht nemen.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de bewonersvereniging