10454262_1474001676173039_7545960960620995867_o.jpg

Brainstormavond "De toekomst van Drielanden"

Op 22 juni 2022 vond dan eindelijk de brainstorm over de toekomst van Drielanden plaats. Ooit begonnen als een idee voor een symposium tijdens het 25-jarig bestaan van de wijk en door corona een aantal keren verplaatst en nu veranderd in een bewonersavond. Aanwezig namens de gemeente  Groningen om mee te denken was stadsecoloog Hemmo Jager. De vraag van de avond was: Onze wijk was in de jaren negentig een voorloper op het gebied van ecologisch wonen, maar heeft nu last van de Wet van de remmende oorsprong. Hoe kunnen we gebruik maken van de huidige kennis, inzichten en technologie om Drielanden weer een stap verder te brengen? In groepjes werd gesproken over vier thema’s: biodiversiteit, klimaataanpassing, energietransitie en levendige wijk voor jong en oud.

Biodiversiteit

Naast heel veel mogelijkheden voor gemeente en bewonersvereniging om te communiceren over wat de biodiversiteit bevordert werd ook geinventariseerd wat je zelf kunt doen, zoals een sedumdak aanleggen, vleermuiskasten en insectenhotels maken, bloembollen en planten zonder gif planten, geen dichte heggen en schuttingen maken, minder verlichting.

Klimaataanpassing

De grote lijn van de uitkomsten uit deze brainstorm is: meer groen, meer groen, meer groen. Sedumdaken, een heg in plaats van een schutting, klimplanten, meer bomen, tegels eruit. Daarnaast maatregelen om (regen) water te verwerken: wadi’s, regentonnen, waterdoorlatende stoepen etc. De gemeente heeft veel subsidieregelingen op het gebied van klimaat!

Energietransitie

Ook hier veel ideeën, deels in de sfeer van communicatie en voorlichting (door de gemeente, de bewonersvereniging, maar ook door “zelfhulpgroepen”), maar ook ideeën voor collectieve inkoopacties. Tips voor het terugdringen van gas werden uitgewisseld en er werd gepleit voor meer onderzoek naar een warmtenet, gebruik van aardwarmte en het gebruik van warmtewisselaars.

Levendige wijk

Naast de prettige constatering dat alle aanwezigen zich heel prettig voelen in Drielanden, bleken er toch nog wel wat wensen. De meest uiteenlopende zaken kwamen langs: een pakketafhaalpunt, een fysiek mededelingenbord, meer activiteiten in de wijk, uitbreiding van de minibieb, een deelkast tegen voedselverspilling, meer bankjes, actie tegen katten- en hondenoverlast, een jeu-de-boulebaan, meer handhaving op parkeeroverlast, meer kinderspeelplekken...

De bewonersvereniging gaat aan de slag, samen met andere betrokken bewoners, om hier een vervolg aan te geven.