10382018_1474001576173049_783143641738805758_o.jpg

Orientatierondje natuurinventarisatie

KNNV orienratieronde

Zondagochtend. 10:00u. Een bescheiden maar enthousiast groepje komt bijeen op de parkeerplaats voor de wijk. Een aantal KNNV-ers met nieuwsgierige wijkbewoners kleuren de oriƫntatie wandeling die georganiseerd wordt als kick-off voor het aankomende inventarisatieproject.

Deze wandeling past ook prima in de Week van de Veldbiologie, een initiatief van de landelijke KNNV. Het doel vandaag is niet zozeer om zoveel mogelijk soorten te scoren; het ligt meer in het kader van kennismaken met de wijk en elkaar. We bekijken niet alleen de wijk globaal, maar snuffelen ook in het wijkpark. Er is genoeg leuks te zien en het biedt inspiratie voor activiteiten voor in de nabije toekomst. De twee uur vliegen om. Kort maar krachtig en het smaakt naar meer.

Het is gebruikelijk om bij KNNV inventarisatie- en excursieverslagen een soortenlijst mee te sturen.
Dus, dat doen we nu ook, onder de foto's.

KNNV orienratieronde

KNNV orienratieronde

KNNV orienratieronde

KNNV orienratieronde

KNNV orienratieronde

Groep  
Vogels Aalscholver
  Blauwe reiger
  Ekster
  Fazant
  Fuut
  Huismus
  Kokmeeuw
  Krakeend
  Kuifeend
  Meerkoet
  Smient
  Soepeend
  Vlaamse Gaai
  Wilde Eend
  Zwarte Kraai
Spinachtigen Schapenteek
Libellen Paardenbijter
Planten Akkerdistel
  Breed Pijlkruid
  Eenstijlige Meidoorn
  Gewone Paardenbloem
  Grote Egelkop
  Hondsdraf
  Kikkerbeet
  Kleine Ratelaar
  Knoopkruid
  Krabbenscheer
  Lidsteng
  Lisdodde
  Moerasandoorn
  Pijptorkruid
  Rode Klaver
  Speerdistel
  Tandzaad
  Vogelwikke
  Waterdrieblad
  Watergentiaan
  Watermunt
  Waterweegbree
  Weegbree