10365519_1474001719506368_2424011872467928577_o.jpg

Enquete over vervoer en mobiliteitsgedrag

Mijn naam is Jan-Philip Marnet. Ik studeer Milieu- en Infrastructuurplanning aan de RUG en schrijf momenteel mijn masterscriptie over mobiliteitsgedrag in Groningen. Ik wil onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de keuze voor een vervoerswijze en of het daadwerkelijke mobiliteitsgedrag überhaupt overeenkomt met de voorspellingen van de wetenschap. De factoren zijn de gebouwde omgeving, de ervaren omgeving en het concept motiliteit, dat meer sociale aspecten omvat. Het doel hiervan is om het mobiliteitsgedrag beter te begrijpen, zodat transport en ruimtelijke planning daadwerkelijk passen bij de betreffende wijken. Als je opmerkingen of vragen hebt, kun je een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hartelijk dank!

Link naar de enquête:  https://app.maptionnaire.com/q/2m2rwn3byy64?lang=nl

Wie is geïnteresseerd in een deelauto?

De meeste auto’s staan meer stil dan dat ze op de weg zijn; ook de auto’s in Drielanden. Met een deelauto kunnen meerdere mensen samendoen met een/enkele auto’s. Is daar genoeg animo voor in onze wijk?

De gemeente vergoedt voor een beperkt aantal wijken de begeleiding in het starten van een deelautotraject en het plaatsen van laadpalen. Als we er op tijd bij zijn en er genoeg geïnteresseerden zijn, kan de wijk Drielanden daarvoor in aanmerking komen. Het is dan nodig dat je zelf je interesse aangeeft via een formulier van de gemeente. Vandaar deze oproep: als je interesse hebt om de mogelijkheden van een deelauto te verkennen, vul dan het formlier van de gemeente in; dat formulier en meer informatie vind je hier: https://duurzaamgroningen.nl/acties/samen-elektrisch-rijden-doe-dan-mee-met-autodelen

De actie loopt tot het einde van het jaar en hoe eerder wij ons melden, hoe beter.

Snoeiochtenden op 11 en 18 november

Kent u de jaarlijkse snoeiochtenden in Waterland, Zonland en Mooiland al?

Helpt u mee tussen 10:00 tot 12.30?

 Drielanden is een wijk met veel bomen, struiken en waterpartijen die bijdragen aan het plezierige, gezonde woonklimaat. In overleg met het gemeentelijk groenbeheer doen de bewoners zelf een klein deel van het onderhoud aan deze beplanting. Zo kunnen we het bijzondere karakter van onze groene wijk behouden. We starten om 10:00 op het waterschalenpleintje in Waterland. Onder de koffie, thee of limo met koek bespreken we kort:

  •  waar de plekken zijn die in overleg met de gemeente een snoeibeurt kunnen gebruiken;
  • of je ook zelf groen op het oog hebt waaraan onderhoud nodig is;
  • waar de takken verzameld kunnen worden; de tak-uiteinden in één richting;
  • snoeitips

 De gemeente zorgt voor gereedschap en de vereniging heeft werkhandschoenen en eventueel ladder en schepnet beschikbaar. Na de koffie waaieren we alleen of in groepjes uit over de wijk.

Kinderen helpen vaak mee, afhankelijk van de leeftijd onder begeleiding van de ouders. Rond 12.30 verzamelen we weer, leveren we het gereedschap in, en is er afsluitend een gezamenlijke lunch met verse hartige en zoete broodjes.

 We hopen op lekker herfstweer en een grote opkomst!

De bewonersvereniging

hedg clippers 24249 1280

Informatiemarkt 13 februari vanaf 16 uur over oa Gerrit Krolbrug

Op 13 februari vindt er in het Floreshuis een informatiemarkt plaats over een aantal projecten in de Korrewegwijk. Op de informatiemarkt is aandacht voor de stand van zaken van de nieuwe inrichting van de Korreweg als fietsstraat, de plannen voor de herinrichting van het Floresplein, voor de nieuwe Gerrit Krolbrug en wat de komende tijd voor het project Oosterhamrikzone gebeurt. U kunt hier in gesprek gaan met de vakinhoudelijke ambtenaren en uw mening geven over de verschillende projecten. De informatiemarkt is op dinsdag 13 februari 2024, van 16.00 uur - 20.30 uur in Het Floreshuis, Floresplein 19 in Groningen. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past.

Van Inge Linthout nog het volgende bericht over de Gerrit Krolbrug:

De Gerrit Krolbrug is voor Lewenborg niet naast de deur. Toch is het voor velen een brug waarlangs men naar centrum of werk gaat. Ik zit nog steeds namens Lewenborg en Drielanden in het platform GKB, denk mee en probeer de opmerkingen van andere organisaties te ondersteunen. De 13de februari is dus een gecombineerde informatiemarkt. Voor de definitieve brug: de vergunningen zijn aangevraagd. We hebben niet echt fouten kunnen ontdekken, maar extra’s die voor meer comfort hadden kunnen zorgen, daar komt niets van in helaas. Maar het is zinloos om daartegen bezwaar of beroep in te stellen, want zolang Rijkswaterstaat met richtlijnen en regels rekening houdt moet de gemeente de vergunning wel verlenen. De stijgingspercentages zijn dus goed toegepast, maar het houdt niet echt over. We hadden gepleit voor een iets minder steile helling van de straat en op de toekomstige fiets-/loopbrug. Maar die suggesties zijn helaas niet overgenomen. 

Wat nog wel een dingetje wordt: Als de definitieve brug in eenmaal aanbouw is moet de nu net gebouwde tijdelijke brug al weer het veld ruimen. Wij willen dan een nieuwe tijdelijke verbinding die gebruik maakt van de busbaan. Dat verzoek ligt nog op het bordje van de toekomstige minister, het is de vraag of die daar geld voor over heeft.

 Fietsstraat Korreweg

Gaat er nu toch van komen. Of het veilig genoeg zal zijn? Zullen automobilisten zich werkelijk als nette gasten op de fietsstraat gedragen, of blijven het haastige lieden die niet achter de fietsers willen blijven rijden en riskante inhaalmanoeuvres maken. De toekomst zal het uitwijzen. 

Succesvolle manifestatie Lewenborg Energie

Op de middag en avond van 31 oktober bezochten zo'n 70 wijkbewoners de infomarkt van Lewenborg Energie in het Dok. Zij willen aan de slag met energiebesparing en met het isoleren van hun huizen. Ze konden advies krijgen van Lewenborg, de gemeente, WIJ en woningcorporaties. De gemeente heeft een wijkenergieplan opgesteld voor onze wijk. Voor het oorspronkelijke Lewenborg is hybride verwarming het idee, nieuwere gedeelten als Drielanden zouden de woningen met elektriciteit gaan verwarmen. Een warmtenet is niet opgenomen in het plan voor Lewenborg omdat dit onder de huidige omstandigheden te duur is. Hier kun je het energieplan downloaden en meer informatie over Lewenborg en energie vind je op de website van Lewenborg Energie.

B58BF306 AFE7 4C51 9E24 C1BF870CEBDC 1 105 c

Kunstroute: 23 juni 2024!

Wijkbewoners! De kunstroute komt weer terug! Zondag 23 juni 2024 organiseren we opnieuw een kunstroute in de wijk. We hopen dat het net zo’n succes zal worden als in 2021. Op deze dag kunnen wijkbewoners kennismaken met de kunstuitingen van elkaar en met elkaar. Veel kunstenaars zullen hun huis en/of atelier openstellen voor nieuwsgierige bezoekers. Natuurlijk kunnen jong en oud ook weer zelf iets komen maken/beleven. We organiseren allerlei workshops, maar dat kunnen we niet alleen: we kunnen jullie hulp hierbij goed gebruiken! Dus, wil je je kunst tentoonstellen, laten horen of voelen? Wil je een workshop doen met kinderen en/of volwassenen, meld je dan aan bij één van de organisatoren!

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die de bekende hand- en spandiensten op de dag zelf willen verrichten: catering, opruimen, etc. Wij zijn: Rika (Waterland 145, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Allan (Zonland 155 of email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Je kunt ons mailen, maar je mag ook aanbellen of een briefje in de brievenbus doen.

Speciale oproep!

We willen graag dat alle bewoners mee kunnen en willen doen. Dus we zoeken jongeren (tussen de 14 en 24) die willen meehelpen organiseren om deze dag voor iedereen een succes te maken. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Allan Varkevisser (06-20785843) of: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer artikelen...

Facebook timeline