10562597_1474000882839785_2983979621589254884_o.jpg

Gerrit Krolbrug - wie wil nog om tafel over het ontwerp?

Anderhalf jaar heeft het GKB-comité via inspraak geprobeerd om de politiek te laten kiezen voor een lage brug die voor fietsers comfortabel en veilig is. De handtekeningenactie was een groot succes, ruim 5000 mensen hadden hun handtekening gezet. Maar een lage brug komt er wellicht niet. Nu de formatie gericht is op een kabinet met dezelfde partijen is de kans op een lage brug erg klein geworden. Wie heeft er dan nog zin in inspraak?

 Gerrit Krolbrug 2 WSHet Gerrit Krolbrug Comité heeft aan de gemeenteraad geschreven dat het zich gestoord heeft aan de oude bestuurscultuur waarbij de raadsleden gewoon het standpunt van hun partij volgen bij het stemgedrag en - alle goede argumenten ten spijt - de inspraak daardoor slechts een schijnvertoning is geworden. Daarom heeft het Comité besloten om niet meer met Rijkswaterstaat om tafel te gaan over het vervolg, namelijk het uitwerken van het ontwerp. Dat zouden de bewonersorganisaties dan weer zelf moeten doen. Wel zal het Comité zorgen voor een goede overdracht. Het Comité blijft dus enkel proberen op landelijk niveau voor een lage brug te pleiten en daarna zal het misschien nog proberen om de besluitvorming juridisch aan te vechten. In de tussentijd zullen de bewonersorganisaties dus een uitnodiging kunnen verwachten om te overleggen over het ontwerp. Of hier nog animo voor is? 

Ontwerp onveilig en voor verbetering vatbaar

Fietsers vanuit Lewenborg die de Gerrit Krolbrug gebruiken hebben er waarschijnlijk belang bij dat de hogere brug voldoende veilig is. De bij de afdaling richting de kruising met de Oosterhamriklaan - NB dit kruispunt staat qua onveliligheid op nr. 5 van heel Nederland - komt men met een flinke vaart aan… Ook als daar een rotonde komt, en die was er niet gekomen als het Gerrit Krolbrug Comité en de Fietsersbond niet hadden meegedacht, blijft dit toch een gevaarlijk punt.

De nieuwe fietsbruggen vormen ook een verslechtering ten opzichte van de huidige, althans zoals het ontwerp er nu uitziet. Niet alleen worden die bruggen hoger, ze worden ook veel steiler! Heb je nu nog traptreden van 80 centimeter breed, straks zijn die traptreden nog maar 40 centimeter breed. Dan moet je twee keer zoveel kracht zetten als je die loopbrug opgaat. Kun je nu je fiets zonder handremmen bij het afdalen maar net houden, dat kun je dat bij die nieuwe loopbrug wel vergeten. Ook bij een zware e-bike met handremmen kun je trouwens bij het afdalen ellende verwachten als bij regen je banden in de fietsgoot gaan slippen. Omdat er zeker in de spits veel gebruik gemaakt wordt van die loopbruggen is het niet uitgesloten dat bij een valpartij meerdere fietsers betrokken raken.