10522364_1474002402839633_8670254289311937246_o.jpg

Tijdelijke Gerrit Krolbrug schiet niet op

Twee jaar! Binnenkort is het twee jaar geleden dat de Gerrit Krolbrug in de stad Groningen geheel onbruikbaar werd voor een substantieel deel van de 16.000 dagelijkse passanten, onder wie minder mobiele weggebruikers. Het Platform Gerrit Krolbrug heeft onlangs een brief geschreven aan minister Harbers. Het Platform wil tegelijkertijd meerdere alternatieven laten onderzoeken, omdat het ontwerp dat nu onderzocht wordt nog veel onzekerheden kent.

Het Platform Gerrit Krolbrug, bestaat uit bewonersorganisaties van Korrewegwijk, De Hunze/Van Starkenborgh, Beijum, Lewenborg, Drielanden, Fietsersbond afdeling Groningen en Werkgroep Toegankelijk Groningen en wordt goed betrokken bij de voorbereiding van de tijdelijke brug. 
Bij herhaling is in de afgelopen maanden vastgesteld dat er problemen opduiken, met name met de fundering van de tijdelijke voorziening. Aangepaste oplossingen die nu onderzocht worden, kennen nog veel onzekerheden, zoals de risico's op het instorten van kade/damwand, de mogelijke noodzaak belangrijke bomen te snoeien of te verwijderen. Is de verkeersafhandeling nog wel veilig als de noodzakelijke aanpassingen van het huidige ontwerp worden doorgevoerd, moet ook nog worden onderzocht. Als de problemen zodanig zijn dat uiteindelijk geconcludeerd moet worden dat de nu voor ogen staande hellingbaan niet haalbaar is, zijn we zeker een half jaar verder. 
Om zicht te houden op de door bruggebruikers en het college en de raad van Groningen gevraagde spoedige oplossing, moet daarom volgens het Platform Gerrit Krolbrug vanaf nu ook naar alternatieven voor de hellingbaan worden gekeken: een parallelle aanpak. De brief aan minister Harbers is een pleidooi om nu al meer alternatieven uit te laten werken.