10473049_1474001559506384_509102675761469294_o.jpg

Ledenvergadering Drielanden 2017 op 29 maart

Het bestuur van de bewonersvereniging Drielanden nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op 29 maart 2017. De voorlopige agenda staat hieronder. Na afloop vertelt Waterschap Noorderzijlvest over het waterbeheer in onze directe omgeving. We sluiten af met een drankje.

Lees ook het verslag van deze ledenvergadering.

 Voorlopige agenda

 • opening en vaststelling agenda
 • verlag ALV 2016
 • mededelingen
 • jaarverslag activiteiten 2016
 • werkgroepen (Koningsdag, website, natuur en milieu, lustrum, archief en boom)
 • financieel overzicht 2016
 • verslag kascommisie / nieuwe kascommissie
 • begroting 2017
 • jaarplan 2017
 • burenhulp (ingebracht punt)
 • houtkachel (ingebracht punt)
 • rondvraag
 • sluiting

 Documenten