10272474_1474002396172967_4500517288594840631_o.jpg

Verslag algemene ledenvergadering 2017

De algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging Drielanden vond 29 maart plaats in het Dok.
Lees de notulen van de vergadering.

Berry Schuten van Waterschap Noorderzijlvest vertlede over het waterbeheer in onze directe omgeving.
De kaart van het waterbeheer omgeving Drielanden die Berry toonde.