10506617_1474000899506450_5082752343279527562_o.jpg

Verslag ALV 22 maart 2012

Het verslag van de algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Drielanden van 22 maart 2012.

Opening door de voorzitter, Sjoke Jellema. Het verslag van de vergadering van vorig jaar wordt toegelicht en vastgesteld.

De golfbaan lijkt er niet van te komen: Provincie en gemeente Groningen hebben aangegeven dat het voorstel daartoe absoluut niet voldoet aan de voorwaarden. Zij willen niet langer overleggen met de exploitant. Bedum heeft nog geen beslissing genomen.

Er wordt binnenkort een bodemmonster genomen als vooronderzoek om te komen tot baggeren in het najaar. Het groen langs het fietspad zal worden uitgedund. Er staan voorlopige rode stippen op diverse stammetjes. Het is niet de bedoeling dat in een keer alles wordt weggehaald.

Op vrijdag 30 maart worden de verwaarloosde wilgen aan de sloot bij de waaierwoningen geknot. Vrijwilligers gezocht voor het bij elkaar slepen van de takken, zo dat de gemeente het nog dezelfde dag kan afvoeren.

Op de oude plek van de kabelbaan komt een nieuwe natuurlijke speelplek, de plattegrond wordt vertoond. Een week eerder werd het plan ter plaatse gepresenteerd in het bijzijn van een tiental kinderen, die enthousiast reageerde. Als hij er eenmaal ligt, zal er een officiële opening plaatsvinden.

25 van de 26 huurwoningen (1 koopwoning) hebben onlangs zonnepanelen geplaatst gekregen die inmiddels goed stoom leveren. De opening vond plaats door de Commissaris van de Koningin, en haalde het 8 uur journaal. Bij genoeg animo kan Sjak Rijploeg een nieuwe informatieavond organiseren.

Mededelingen (annex rondvraag)

Het fietspad wordt niet verhard. Dat heeft niet alleen te maken met te weinig geld bij de gemeente. Er is indertijd met opzet gekozen voor minimale verharding, om de afwatering via het riool te verminderen: het water kan nu de grond inzakken. Als het echt te veel gaat opspatten, kun je altijd met een kort omweggetje je bestemming bereiken.

De voorzitter roept verhuizende Drielanders op om bij de informatiemap die je aan potentiële kopers geeft, ook een foldertje van de bewonersvereniging te stoppen, te verkrijgen via het bestuur. Dat maakt je huis nog aantrekkelijker!

Als er houten planken aan de gevel verrot zijn, kun je die zelf (laten) vervangen, mits je weer onbehandeld cederhout gebruikt.

Als je je huis wilt laten schilderen, is het een goed idee om je buren te vragen mee te doen. Het bestuur kan hierin echter niets betekenen.

Waterland is zo opgezet dat er alleen geparkeerd kan worden aan de centrale as en aan de voorkant. Voor het huis mag niet geparkeerd worden. De bewonersvereniging of het bestuur kan niet als handhaver van de regels optreden. Wel is de parkeerwacht ingelicht om alerter te zijn. Het mooist is het als we elkaar proberen te attenderen op het belang ons aan de regels te houden. Het bestuur zal de precieze regels opdiepen en op de website zetten. Waarschijnlijk is het zo dat de gemeente het gedoogt als je de auto in je eigen tuin parkeert.

Werkgroepen

De werkgroep Koninginnedag is al bezig met het feest van 2012. Er is nog behoefte aan vrijwilligers die dan hand- en spandiensten willen verrichten. Er is vanouds een zelfstandige werkgroep boom, voor de (fruit)bomen in Waterland, en in afwachting van een contract van de kant van de gemeente komt er ook een werkgroep die zorg zal dragen voor de fruitbomen aan het fietspad naar Noorddijk. Deze bomen zijn nog zo jong dat er dit jaar nog geen onderhoud aan nodig is.

Annie Postma krijgt versterking voor het beheer van de website!

Er is een (zelfstandige) werkgroep Archief (Jan van Dijken, Trui Karsch, Annie Postma en Herman Bink). Voortgekomen uit de niet doorgegane plannen van de lustrumviering. Deze groep gaat ordenen wat er uit de geschiedenis van onze wijk waard is vast te leggen, ook met het oog op nieuwe bewoners.

Nog een nieuwe werkgroep: Natuur en Milieu. (Anton Luytink en Sjoke Jellema).

Financieel overzicht 2011

Verslag kascontrolecommissie

Oliver Lang en Herman Bink doen mondeling verslag van de controle: alles was in orde. Voor het komende jaar is naast Herman Bernadette Bodewes beschikbaar.

Begroting 2012 wordt toegelicht

Jaarplan 2012 wordt met instemming begroet.

Nieuwe bestuursleden

Sjoke Jellema treedt na vier actieve jaren af. Ze geeft een persoonlijke terugblik op de afgelopen tijd. Met inzet en toenemend plezier heeft ze zich van deze taak gekweten. Ze wordt van harte bedankt voor haar grote inzet. Als nieuwe bestuursleden worden met applaus verwelkomd: Hugo en Alberta.

Wijziging statuten

Na toelichting door Inge Linthout, geeft de vergadering opdracht om de statutenwijziging voor te bereiden voor de volgende ALV. Herman Bink en Sjak Rijploeg bieden zich aan om kritisch mee te kijken.

Rondvraag (zie boven bij mededelingen)

Sluiting

Na afloop van het officiële gedeelte houdt boswachter bij Natuurmonumenten Reiner Hartog een boeiende toespraak over het natuurgebied Kardinge.

 http://www.facebook.com/Kardinge

(Jan-Willem Roosenbrand)


Aanwezig: 30 personen, 27 huishoudens;
- Waterland 56 92 94 96 98 100 102 123 136 (2x) 147 148
- Zonland 14 15 16 19 (2x) 68 80 91 111 115 116 123 162 (2x)
- Mooiland 31 38 78 82