10272474_1474002396172967_4500517288594840631_o.jpg

Jaarlijkse ALV op 14 maart 2013

Beste buurtgenoten,

Graag nodigen we jullie als bestuur van de bewonersvereniging van Drielanden uit voor de jaarlijkse ALV op 14 maart 2013. Deze vergadering wordt gehouden in het Dok, Kajuit 4 en start om 20:00.

Na het formele gedeelte vertelt bioloog Klaas Nanninga ons over naar De natuur bij nacht: nachtvlinders, vleermuizen, vallende sterren en meer over de interessante zaken van de nacht.
Graag tot ziens op 14 maart!
Met vriendelijke groet namens het bestuur Drielanden,

Danielle Fennema
secretaris

Bij dit artikel als bijlage de voorlopige agenda, het jaarverslag en de jaarrekening over 2012 en het jaarplan voor 2013.
Daarnaast de huidige statuten, de wijzigingsvoorstellen en een nieuwe integrale tekst.

Verslag ALV 2012

Agenda ALV 2013 

Jaarverslag 2012

Jaarrekening 2012

Jaarplan 2013

Huidige statuten

Voorstel statutenwijziging

Integrale tekst statutenwijziging