10272474_1474002396172967_4500517288594840631_o.jpg

Notulen ALV van 10 maart 2009

Notulen algemene ledenvergadering bewonersvereniging Drielanden 10 maart 2009
Locatie Het Dok 
Aanwezig: 20 leden (Mooiland 1, Zonland 5, Waterland 14)
Bestuur: Koos Dijksterhuis, Lucas Lauxen (voorzitter), Gerlof Woudstra (penningmeester), Jan van Dijk, Bert Stok, Patrick Lint, Sjoke Jellema (verslag)

Lees meer