10459044_1474001212839752_90641710520349169_o.jpg

Groenonderhoud aan het Drielandenpad

FE94De gemeente is van plan om de komende jaren onderhoud plegen aan de groenstrook langs het Drielandenpad. Dit houdt in dat de begroeiing hier in de loop van vijf jaar wordt aangepakt.
In deze groenstrook zijn een aantal bomen gemerkt met een geelbruine stip. Dit zijn zogenaamde 'toekomstbomen'. Deze bomen blijven staan en krijgen de kans verder uit te groeien.


De overige bomen worden over een periode van 5 jaar teruggezet (verwijderd, geknot of anderszins onderhouden). Op deze manier vindt er geen kaalslag plaats maar verandert deze strook geleidelijk. Er ontstaat zo een lagere begroeiing en meer groen op ooghoogte.
Bij het aanmerken van de 'toekomstbomen' is een keuze gemaakt door te kijken naar variƫteit in het assortiment en de conditie en vorm van de bomen. Er is getracht de verdeling over het gebied zo gelijkmatig mogelijk te houden. Er is niet gekeken naar de locaties van de bomen t.o.v. de woningen/schaduwwerking etc.

Ook de wilgen in de buurt worden in dit plan meegenomen. Hiervan zijn een aantal zodanig uitgegroeid dat ze gevaar op kunnen opleveren bij harde wind. Deze wilgen zullen worden geknot.

Voor deze werkzaamheden wordt een kapvergunning aangevraagd. Hierover kunt u tezijnertijd informatie vinden op de website van de gemeente.