10382018_1474001576173049_783143641738805758_o.jpg

Uitnodiging start afvalwaterproject

waterlandwater

De gemeente nodigt de bewoners van Drielanden - en in het bijzonder van Waterland - van harte uit om op dinsdag 25 juni om 15.30 uur aanwezig te zijn bij de officiƫle start van het afvalwaterproject Waterland.

Lees meer

Afvalwaterproject Waterland

De gemeente meldt dat de notulen van de bijeenkomst op 1 november, met alleen de bewoners van de eindwoningen van Waterland, naar verwachting in week 47 op deze website staan. Aan het einde van dezelfde week verschijnt ook de tweede nieuwsbrief over de werkzaamheden in dit deel van de wijk.

Septic tank bij Waterland

Bij de parkeerplaats van Waterland wordt een septic tank geplaatst. Dit is onderdeel van het afvalwaterproject in Drielanden. De tank komt een meter boven de grond te liggen en krijgt een grasbedekking. In de tank bezinken de zwevende delen en wordt het resterende afvalwater naar het helofytenfilter afgevoerd en behandeld.

Lees meer

Beschrijving watersysteem Waterland

Op 1 november 2012 heeft de gemeente met een aantal bewoners van Waterland een bewonersavond gehad. Het ging om aanpassingen aan het zwart water riool en het eigenaarschap. Tijdens de avond bleek dat de bewoners eigenaar zijn van het zwartwaterriool en daarmee verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. Veel bewoners weten dat helemaal niet. Dit document geeft inzicht in de oorspronkelijke situatie 15 jaar geleden. Volgens afspraak zou bijgevoegd document beschikbaar zou worden gesteld voor de bewoners. Bij dezen! Het betreft een scan van een oorspronkelijk papieren document uit 1997.

Beschrijving watersysteem Waterland (pdf, 4,5 Mb)