10553764_1474001159506424_4799152062823113498_o.jpg

3 x inspraak

‘Lewenborg Leeft’ 

Dit staat in de brief met poster die iedereen thuis heeft gehad. Je kunt ideeën aanleveren voor wat je in Lewenborg en/of Drielanden graag zou (laten) realiseren in de wijk. De uiterste datum is 28 mei! Inleveren bij ‘De Oude Bieb’ die verhuisd is naar Anker 14-b, of fotootje van de poster e-mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiliteitsvisie ‘Groningen goed op weg’ 

In een magazine van de gemeente Groningen dat huis aan huis is bezorgd staat een toelichting op de plannen. Voor Lewenborg komt er een 30 kilometer-zone op de Lijzijde in de buurt van het winkelcentrum. Op de rest van de wijkring blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur, de woonstraten blijven 30 kilometer per uur. Inspraak kan tot en met 6 juni. Via gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg vind je een reactieformulier.

Busdienstregeling 2022

Dit staat in de Gezinsbode van 12 mei. Voor Lewenborg houdt de busdienstregeling in dat er vanaf 12 december 2021 geen bussen van lijn 3 (en ook geen andere bussen) meer stoppen op de Grote Markt. Wilt je gebruik maken van de inspraak, dan kan dat tot en met 10 juni per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post naar OV-bureau Groningen Drenthe, Postbus 189, 9400 AD  Assen.

Misschien verwacht je weinig van inspraak, maar je kent vast wel het gezegde ‘niet geschoten is altijd mis’. Binnen het BewonersPlatform Lewenborg is de werkgroep Verkeer actief. De werkgroep Verkeer pleit voor een langere 30 kilometerzone bij de Lijzijde. Bovendien zou de werkgroep ervoor pleiten om van de woonstraten in Lewenborg de maximumsnelheid lager dan 30 kilometer te stellen. Dan geef je pas echt de straat terug aan de bewoners en kunnen kinderen er ook veilig spelen. Ook de bewonersorganisatie Drielanden en de kinderen die de leuke verkeersborden hebben gemaakt pleiten onder hiervoor. op de Stuurboordswal blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur. 

De werkgroep Verkeer vraagt de aandacht voor mensen die moeilijk ter been zijn en voor wie het wellicht toch belangrijk is dat de Grote Markt nog bereikbaar blijft, hetzij met de bus, hetzij met een laagdrempelig alternatief. Zolang er geen alternatief is zou er vanuit elke P+R tenminste eens per uur een ov-verbinding met de Grote Markt moeten zijn.

Wat vind jij? Wil je die ideeën steunen? Of heb je andere opmerkingen? Maak dan gebruik van de inspraak.

Wil je contact met werkgroep Verkeer opnemen over de plannen, stuur dan een appje naar het BewonersPlatform Lewenborg, 06 47 17 17 75.

Bollen bloeien overal

waterland1kleinVorig najaar heeft Conny samen met andere bewoners van Drielanden en vooral met hulp van veel kinderen uit de buurt bollen geplant. Krokussen, sneeuwklokjes,  narcissen en hier en daar zelfs kievitsbloemen. Voor een grote donatie van Nijestee maakte dit mogelijk. Dit voorjaar zie je her en der het resultaat. Vooral bij de borden aan de toegangswegen tot de wijk bloeien de krokussen uitbundig. Conny en de bewonersvereniging willen dit jaar nog meer bollen planten om Drielanden nog feestelijker te maken in het voorjaar.

We gaan weer eieren zoeken met Pasen!

Het Drielanden Corona-proof  ‘Paaseieren zoeken’ spel

Wanneer?  Maandag, 2e paasdag (5/4) van 9 uur ‘s ochtends tot 1 uur ‘s middags. Wie? Kinderen t/m groep 8 basisschool.

Spelregels:

De (papieren) paaseieren hangen achter de ramen van huizen of zijn vastgeplakt op een andere zichtbare plek op een huis. Soms een beetje zoeken hoort erbij J (denk aan: Wij gaan op Berenjacht)

pasenAls je met een volwassene  of grote boer of zus samen zoekt: houd goed afstand van andere zoekers!  Minimaal 1,5 meter.
De eieren blijven de hele ochtend hangen. Je hebt dus geen haast. Ze hangen verspreid over Waterland, Zonland en Mooiland.

Wanneer je minimaal 12 eieren hebt weten te vinden, kun je lekkere eitjes ophalen in je eigen straat: Waterland 148; Zonland 155; Mooiland 67.  Kinderen jonger dan 4 jaar, minimaal 6 eieren. Deze worden op afstand uitgedeeld: je legt het formulier in doosje. Het formulier wordt ingenomen en er worden eitjes voor je neergelegd. Eén formulier per kind. Als je zelf geen printer hebt, mag je de tabel gerust zelf overtekenen op een vel papier.

Download hier deze instructie en een lijst waar je je score op kunt bijhouden.

Koningsdag Drielanden

Coronaproof Koningsdag vieren in Drielanden

fotokoningsdag2

Wanneer?  Dinsdag 27 april 2021 van 9 uur ‘s ochtends tot 1 uur ‘s middags. Wie? Kinderen t/m groep 8 basisschool.

Wat?  Spellenparcour en Coronaproof Koningsmarkt. Ranja bij de waterschalen.

Spelregels:

Spellenparcour
Er is een spellenparcour uitgezet bij de rotonde van Waterland. Speel 8 spellen (voor kinderen tot 4 jaar 4 spellen), stempel je kaart vol en haal een ijsje bij Waterland 155. Download en print de spellenkaart die als bijlage bij dit bericht zit of teken hem zelf over. Een kaart per kind.
Als je met een volwassene of grote broer of zus speelt: houdt goed afstand van andere spelers en volg de aanwijzingen die bij de spellen liggen.

Coronaproof Koningsmarkt
Leg je kleedje met je te verkopen spullen voor je eigen voordeur. Iedereen kan zo de wijk doorlopen en lekker kijken en kopen. Denk bij het handelen om de gebruikelijke Coronaregels.

Download hier de instructies en de stempelkaart. 

Digitale ALV bewonersvereniging op 25 maart

Op donderdag 25 maart a.s. om 20 uur vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de bewonersvereniging plaats. Uiteraard gaat dit in digitale vorm. De link staat ook op de uitnodiging die u in de bus hebt gehad en is: meet.google.com/pwu-ajnm-nmt

Op de agenda oa de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden, begroting en rekening, jaarverslag en jaarplanning en een nieuwe kascommissie. De stukken voor de vergadering zijn hieronder te downloaden:
- de agenda
- het jaarverslag
- het jaarplan 2021
- de jaarrekening
- de begroting 2021

Vriendelijke groet, het bestuur van de bewonersvereniging.

De Gerrit Krolbrug -  Een vervolgverhaal

In januari 2021 ging het over de aktie van het Gerrit Krolbrug comité en over de ‘Motie Laçin’ die in de Tweede Kamer is aangenomen, waarin staat dat de zogenaamde Bewonersvariant volwaardig moet worden meegenomen bij de varianten die verder uitgewerkt worden. Het Gerrit Krolbrug comité bestaat uit de drie dichts bij de brug gelegen bewonersorganisaties, De Hunze/Van Starkenborgh, Beijum en Korrewegwijk. Zij werken in nauw overleg met de overige 9 bewonersorganisaties, de VBNO (ondernemers Ulgersmaweg), drie omliggende scholen en de Fietsersbond. Wat is de stand van zaken nu?

Besluit in mei of juni

Of de minister de motie wil uitvoeren laat zij pas in mei of juni of tijdens het Maritiem-overleg weten. 

Geen goed beeld van de Bewonersvariant

Tijdens een gesprek met ambtenaren kwam het Gerrit Krolbrug comité er achter dat de schets die zij ooit hadden gemaakt nu heel star behandeld wordt. Die schets werd bijvoorbeeld door Royal Haskoning DHV rechttoe rechtaan uitgewerkt en dat leverde bijvoorbeeld een 3D versie op te leveren met een fietspad dat dwars door het burgwachtershuis ging. Dat was nooit de bedoeling! Het gaat er natuurlijk om dat een lage brug met vrijliggende fietspaden als volwaardige variant wordt meegenomen, want alleen dan kan er goed gekozen worden tussen de diverse varianten. In de tussentijd heeft het ingenieursbureau diverse andere varianten verder ontwikkeld, zonder dat de bewonersorganisaties hier een oordeel over konden geven.

Nieuwe ‘stakeholders’

Nu het Gerrit Krolbrug comité goed samenwerkt met de andere belangengroepen wil Rijkswaterstaat ineens nieuwe stakeholders aan het overleg laten deelnemen, zoals Schuttevaer (de belangenorganisatie van de schippers), VNO-NCW (landelijke ondernemerskoepel) en Groningen Seaports (haven Delfzijl). Het Gerrit Krolbrug comité heeft wel vaker met schippers van grote schepen gesproken en die vinden een lage brug geen probleem, zolang die maar op tijd open gaat. Verder is men natuurlijk kritisch over het toevoegen van de andere belangenorganisaties, nu er al overleg met de betrokken ondernemers plaatsvindt en men niet snapt wat Groninger Seaports ermee te maken heeft.

Communicatieplan

Het Gerrit Krolbrug comité besloot haar brief aan de Stuurgroep met een oproep: laten we het traject van uitwerking nu daadwerkelijk samen ingaan om tot een gedragen en gezamenlijke oplossing te komen. Dit is de enige juiste weg. We zien de uitnodiging op korte termijn tegemoet zodat we niet opnieuw voor voldongen feiten worden gesteld. Op 22 februari heeft de Stuurgroep Groninger Bruggen vergaderd over een Communicatieplan. Sindsdien bleef het stil.

Meer artikelen...

Facebook timeline